اخبار دانشگاه پیام نور

اخبار پیام نور - آموزش سیستم گلستان - اخبار فراگیر پیام نور - نمونه سوال دانشگاه پیام نور - پیام نور

دانلود رایگان گزارش کار آز فیزیک 2

در اين پست 2 دستور كار براي شما فراهم شده است كه هر يك به صورت كامل و مجزا ميباشدلطفا براي دانلود بر روي لينك زير كليك كنيد
دانلود رایگان سري دوم گزارشكارفصل 1: آشنایی با قطعات و مصرف کننده های موجود در آزمایشگاه فیزیک پایه 2

فصل 2: آشنایی با وسایل اندازه گیری و طرز استفاده از آن ها

فصل 3: آشنایی با منابع تغذیه

فصل 4: تئوری و روش انجام آزمایش های فیزیک پایه 2

    آزمایش شماره 1: تحقیق قانون اهم و اندازه گیری مقاومت مجهول

    آزمایش شماره 2 اندازه گیری مقاومت مجهول به روش پل وتستون و پل تار

    آزمایش شماره 3: تحقیق رابطه در جسم رسانا

    آزمایش شماره 4: تحقیق تغییرات مقاومت الکتریکی بر حسب دما

    آزمایش شماره 5: تعیین رابطه مقاومت های سری و موازی

    آزمایش شماره 6: تحقیق قوانین ولتاژ و جریان کیرشهف

    آزمایش شماره 7: الف) اندازه گیری مقاومت درونی ولت متر    ب) اندازه گیری مقاومت درونی آمپرمتر

    آزمایش شماره 8: اندازه گیری مقاومت درونی منبع تغذیه

    آزمایش شماره 9: مطالعه خازن در جریان مستقیم (DC) و بررسی شارژ و دشارژ خازن

    آزمایش شماره 10: تحقیق قوانین الکترومغناطیس و بررسی نحوه کار ترانسفورماتورها

    آزمایش شماره 11: مطالعه مدارات RC و RL و RLC در جریان متناوب

    آزمایش شماره 12: آشنایی با اسیلوسکوپ