اخبار پیام نور | سیستم گلستان | فراگیر پیام نور | بخشنامه |نمونه سوال پیام نور | بدون آزمون پیام نور

دانلود دفترچه سوالات
کارشناسی ارشد سراسری 93
همراه با پاسخنامه کلیک کنید
دانلود نمونه سوالات
نیمسال دوم 92-93 کلیه رشته ها
همراه با پاسخنامه کلیک کنید
دانلود نمونه سوالات کارشناسی
ارشد فراگیر
کلیه ادوار برگزار شده کلیک کنید
دانلود نمونه سوالات
کارشناسی ارشد پیام نور
به صورت تک درس کلیک کنید

گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 2 پیام نور


گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 2 پیام نور  

  

آزمایش شماره 2 

 

موضوع : تحقیق تجربی رابطه مقاومت 

  

 

 

در صورت اشکال در لینک دانلود بالا از لینک دانلود زیر استفاده فرمائید

 
گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 2 پیام نور 

 

آزمایش شماره 3 

 

موضوع : مطالعه قانون اهم  

 

 

در صورت اشکال در لینک دانلود بالا از لینک دانلود زیر استفاده فرمائید  

 گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 2 پیام نور 

 

آزمایش شماره ۴

 

موضوع : بررسی قانون کیرشهف 

 

 

در صورت اشکال در لینک دانلود بالا از لینک دانلود زیر استفاده فرمائید  

 گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 2 پیام نور 

 

گزارش شماره 5 

 

موضوع : آزمایش پل واتسون و آزمایش پل تار 

 

 

در صورت اشکال در لینک دانلود بالا از لینک دانلود زیر استفاده فرمائید  

 


گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 2 پیام نور 

 

آزمایش شماره 6 

 

موضوع : بررسی ظرفیت خازن با ظرفیت متغییر 

 

 

در صورت اشکال در لینک دانلود بالا از لینک دانلود زیر استفاده فرمائید  

 
---

گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 2 پیام نور 

 

گزارش شماره 7 

 

موضوع :شارژ و دشارژ خازن ها 

 

 

در صورت اشکال در لینک دانلود بالا از لینک دانلود زیر استفاده فرمائید  

 ---

گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 2 پیام نور 

 

آزمایش شماره 8 

 

موضوع : مطالعه سلف و خازن در جریان متناوب ، اندازه گیری مقاومت ظاهری 

 

 

در صورت اشکال در لینک دانلود بالا از لینک دانلود زیر استفاده فرمائید  

 


 
 
 
به ما امتیاز دهید