اخبار پیام نور | سیستم گلستان | فراگیر پیام نور | بخشنامه |نمونه سوال پیام نور | بدون آزمون پیام نوردانلود سوالات ارشد سراسری 93 + پاسخنامه کلیک کنید دانلود نمونه سوالات نیمسال دوم 92-93 + پاسخنامه کلیک کنید
دانلود نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر کلیک کنید
دانلود نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور کلیک کنید

گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 2 پیام نور


گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 2 پیام نور  

  

آزمایش شماره 2 

 

موضوع : تحقیق تجربی رابطه مقاومت 

  

 

 

در صورت اشکال در لینک دانلود بالا از لینک دانلود زیر استفاده فرمائید

 
گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 2 پیام نور 

 

آزمایش شماره 3 

 

موضوع : مطالعه قانون اهم  

 

 

در صورت اشکال در لینک دانلود بالا از لینک دانلود زیر استفاده فرمائید  

 گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 2 پیام نور 

 

آزمایش شماره ۴

 

موضوع : بررسی قانون کیرشهف 

 

 

در صورت اشکال در لینک دانلود بالا از لینک دانلود زیر استفاده فرمائید  

 گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 2 پیام نور 

 

گزارش شماره 5 

 

موضوع : آزمایش پل واتسون و آزمایش پل تار 

 

 

در صورت اشکال در لینک دانلود بالا از لینک دانلود زیر استفاده فرمائید  

 


گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 2 پیام نور 

 

آزمایش شماره 6 

 

موضوع : بررسی ظرفیت خازن با ظرفیت متغییر 

 

 

در صورت اشکال در لینک دانلود بالا از لینک دانلود زیر استفاده فرمائید  

 
---

گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 2 پیام نور 

 

گزارش شماره 7 

 

موضوع :شارژ و دشارژ خازن ها 

 

 

در صورت اشکال در لینک دانلود بالا از لینک دانلود زیر استفاده فرمائید  

 ---

گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 2 پیام نور 

 

آزمایش شماره 8 

 

موضوع : مطالعه سلف و خازن در جریان متناوب ، اندازه گیری مقاومت ظاهری 

 

 

در صورت اشکال در لینک دانلود بالا از لینک دانلود زیر استفاده فرمائید  

 


 
 
 
به این صفحه امتیاز دهید